Những nguyên nhân làm dòng tiền trong doanh nghiệp suy yếu

Những nguyên nhân làm dòng tiền trong doanh nghiệp suy yếu

Có rất nhiều nguyên nhân làm dòng tiền trong doanh nghiệp suy yếu. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra một số nguyên nhân làm sụt giảm dòng tiền của doanh nghiệp, khiến quản lý tài chính rơi vào tình trạng bị động.

Những nguyên nhân làm dòng tiền trong doanh nghiệp suy yếu

Quan điểm quản trị sai lệch

Nhiều chủ doanh nghiệp hiện nay, do không được cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh dẫn đến tình trạng kiểm soát nội bộ lỏng lẻo, quản lý tài chính không minh bạch, kỷ luật, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp này phần lớn rơi vào các doanh nghiệp gia đình. Quản trị nhân lực tài chính theo cảm tính, lỏng lẻo, không rạch ròi giữa tổ chức và cá nhân. Vì đặc thù doanh nghiệp như vậy, người quản trị doanh nghiệp không biết phải tổ chức quản lý ra sao trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế.

Ở một số doanh nghiệp, công tác quản trị tài chính hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên và nhân viên lại không ổn định. Điều này rất nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro, không có gì đảm bảo cho sự chắc chắn.

Không xây dựng quy chuẩn và định mức giao dịch thương mại

Các công ty nhỏ thì mọi việc đàm phán đều do giám đốc hoặc người thân tín có quan hệ trong gia đình chịu trách nhiệm. Hầu hết đều không dựa trên quy chuẩn và định mức giao dịch thương mại nhất định.

Như vậy chỉ có mình giám đốc hoặc người giao dịch trực tiếp mới có thể xử lý công nợ, những nhân viên còn lại đều đứng ngoài cuộc. Chừng nào doanh nghiệp còn ở trạng thái quản lý tài chính thế này thì còn gặp khó khăn trong thu hồi công nợ, còn đối diện với rủi ro mất nợ, còn bị ép trong các thương vụ đòi hỏi hồ sơ thanh toán chặt chẽ…. và do đó, còn tiếp tục bị chiếm dụng tiền, còn tiếp tục bị động tài chính và phải dành nhiều thời gian cho việc “xoay sở” dòng tiền cho các khoản chi tiêu đến hạn.

Không lập kế hoạch ngân sách rõ ràng

Nhiều quyết định chi tiêu của giám đốc không dựa trên kế hoạch tài chính – ngân sách, dẫn đến dùng tiền sai mục đích. Nhân sự quản trị công ty, doanh nghiệp thiếu hiểu biết về quản lý tài chính, không lập kế hoạch ngân sách nên “vung tay quá trán”, không điều chỉnh được dòng tiền.

Nguồn: caohoctructuyen


Ngoan Vu

Cập nhật những thông tin bổ ích về kinh doanh và khởi nghiệp ngay tại Blog.lanhdaotaiba.com